De handpop die een brug slaat tussen jou en het kind

Vertrouwen en veiligheid opbouwen door middel van een speels en laagdrempelig vriendje

Een van de leukste dingen van het werken met een handpop voor mij is het gegeven dat kinderen er zo heerlijk spontaan op kunnen reageren. Het is verbazingwekkend hoeveel verschil er kan zitten tussen een gesprek met jou als volwassene en een gesprek met een pop.


Alsof kinderen al heel jong weten dat ze jou beter niet alles kunnen vertellen, dat dat misschien wel consequenties heeft die ze liever niet hebben.


Daar zit dus ook gelijk een van de belangrijkste geheimen van de pop als hulpmiddel.


Hij moet niet hetzelfde zijn en doen als jij. Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg.


Daar verandert de pop echt niks aan. Het is niet zo dat OMDAT het een pop is, de reacties vanzelf wel komen en kinderen vanzelf wel meer van zichzelf laten zien. Je moet vooral de ingangen kiezen en je realiseren dat kinderen een vriendje verwachten als ze een pop zien. Iemand die net zo is als zij. Ze moeten de pop gaan geloven. Doen ze dat niet, ervaren ze de pop niet als vriend en gelijke, dan besluiten ze vaak binnen een paar weken dat ze er niet zoveel aan vinden of gaan ze op een pop reageren op een manier waar jij niet blij van wordt.

Een handpop heeft enorm veel voordelen voor het kind, maar ook voor jou

Vertrouwen en veiligheid:

Een handpop creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zich vrij voelen om zich te uiten en zichzelf te zijn. Ze kunnen hun gedachten, gevoelens en zorgen delen met de handpop, wetende dat ze worden gehoord en begrepen.

Verbeterde communicatie:

De pop maakt het delen van informatie makkelijker. Ze voelen zich comfortabeler om met de handpop te praten en openhartig te zijn. Dit opent de deur voor diepere gesprekken en een beter begrip van de gedachten en emoties van het kind.

Uiten van gevoelens en emoties:

Kinderen kunnen via de handpop emoties uiten die ze mogelijk moeilijk vinden om rechtstreeks te uiten. De handpop fungeert als een 'tussenpersoon' waarmee kinderen hun emoties kunnen verkennen en verwerken op een speelse en veilige manier.

Empathie en sociale vaardigheden:

Door interactie met de handpop leren kinderen empathie en sociale vaardigheden. Ze leren vanuit het perspectief van de ander te kijken en, begrip en medeleven te tonen. Dit helpt hen om relaties op te bouwen, conflicten op te lossen.

De pop als hulpmiddel wordt vaak vertaald als ‘de pop die vertelt hoe het moet’, of ‘de pop die het goede voorbeeld geeft’ De pop die jou dus helpt om het kind iets te leren of te krijgen waar je wilt.


Sta eens stil bij wat dat voor een pop is. Voor wie is die pop het meest aantrekkelijk? Voor jou of voor het kind?


Voor mij is de handpop als hulpmiddel vooral een bruggenbouwer. Een pop die steeds opnieuw vertrekt vanuit “ik wil je leren kennen.” Volgens mij heeft de laagdrempeligheid en het uitnodigende karakter van de pop de meeste meerwaarde wanneer je hem gebruikt om te komen tot echt en oprecht contact.


Daar gaan de meeste deuren van open.


Vriendschap wat geen kunstje is maar gevoed wordt vanuit nieuwsgierigheid, het willen ontdekken wat de ander nodig heeft en waar het blij van wordt.


Dat is niet eens zo zeer een kwestie van speltechniek of van stemmetjes. Nieuwsgierig zijn naar de wat de pop jou kan brengen en, uiteraard, nieuwsgierig zijn naar wat een kind je nog meer te vertellen heeft, zijn de ingrediënten die daarbij echt noodzakelijk zijn.


Als dat er is, dan wordt de pop jouw hulpmiddel. Dan kan hij uitgroeien tot het instrument waarmee je kinderen helpt zich veiliger te voelen om iets te delen. Het vriendje waarmee ze geheimen willen delen en die hen helpt om te oefenen met dat waar ze hulp of aanmoediging bij nodig hebben.


Wil je meer weten? Sluit je dan aan bij mijn Facebookgroep of stuur me even een mail, ik ga graag met je in gesprek over hoe je jouw handpop voor je kunt laten werken: helen@helenmeurs.com


Powered by