Laat De handpop voor je Werken

Meer TAAL, CONTACT, BETROKKENHEID, INZICHT, PLEZIER en VOLDOENING via een handpop

Ik ben Helen Meurs, schrijver van het boek “De Handpop Als Pedagogisch Hulpmiddel”, leerkracht, pop-o-loog, trainer, coach, inspirator en de oprichter van de vakopleiding tot handpopcoach.

Ik werk met leerkrachten, pedagogisch medewerkers, groepsleiders, kindercoaches, speltherapeuten en andere hulpverleners van  2 – 8 jarige kinderen en die een handpop als hulpmiddel willen gebruiken.

Ik help je om via een handpop te komen tot: meer INZICHT, TAAL, CONTACT, AANDACHT, VOLDOENING, SPEELSHEID & PLEZIER

Cursus

Een pop als hulpmiddel maakt op een andere manier contact en vult je aan

Werken met een pop is denken vanuit verschillende rollen en perspectieven

Met een handpop heb je de mogelijkheden letterlijk in eigen hand

Wat een handpop tot een pedagogisch hulpmiddel maakt, is dat hij een relatie met kinderen opbouwt die anders is dan jouw relatie met een kind.  De pop verzamelt informatie die jij niet krijgt, maar die je goed kunt gebruiken om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. 

Door een pop te integreren in je programma, maak je slim gebruik van zijn voordelen zonder dat je extra activiteiten hoeft voor te bereiden

De Vier Pijlers van mijn aanpak

Het gaat om meer dan alleen Spel

1. Plan

Waar wil je naartoe?

Een helder en haalbaar plan geeft richting en draagt bij aan succes

2. Play

Beheersing van de pop

Speltechniek is geen doel op zich maar een onderdeel van het proces

3. Connect

Contact & Aansluiting

Op zoek gaan naar verbinding met kinderen vanuit de rol van jouw pop

4. Interact

 (Leer)doelen

De kracht van de pop gebruiken om kinderen van A naar B te begeleiden

Praktisch, passend en haalbaar

Leren moet vooral leuk en sprankelend zijn, er moet een reden zijn waarom kinderen mee willen doen aan jouw activiteit. En dat heb je dus zelf in de hand.

De handpop moet een plek gaan krijgen in jouw dagelijkse praktijk. Hij kan bijvoorbeeld een gesprek voeren, een taalkring overnemen, plannetjes of spelletjes inbrengen en kan kinderen uitdagen om grenzen te verleggen of om eens een keer iets anders uit te proberen. Ik werk met je aan een pop die ingezet kan worden op alle momenten van de dag en die elke denkbare activiteit van je over kan nemen. 

Ben jij op zoek naar een manier om een handpop een structurele of andere plek in je klas, groep of praktijk te geven? Wil je jouw mogelijkheden uitbreiden en daarbij gebruikmaken van de kracht van de pop, zonder dat hij je programma in de weg staat of voor onrust zorgt?

Dan kan ik je helpen.

Hoe pak je het aan met een pop in je groep, klas of praktijk?

Wat kan de pop zeggen?
Op welke momenten gebruik je hem?
Hoe ga je om met de reacties van kinderen?
Hoe voert de pop een activiteit uit?
Wat is jouw rol en de rol van de pop?
Wat zijn de do's and don'ts?

Meer contact 

De pop voegt veiligheid en vriendschap toe en maakt reageren makkelijker. Contact verdiept zich door de pop.

Meer taal 

Een pop denkt niet in goed of fout en nodigt kinderen uit om mee te doen. Dat levert meer reacties en taal op.

Meer zicht 

De pop helpt je kinderen beter te leren kennen en meer te weten te komen over hun manier van denken.

Meer plezier

Een pop is op elk moment van de dag in te passen en kan altijd op de hulp en steun van kinderen rekenen.

Scroll to Top