Boek "De Handpop Als Pedagogisch Hulpmiddel"

De handpop heeft alles in zich om uit te groeien tot een volwaardig, veelzijdig en interactief pedagogisch hulpmiddel. Hij kan kinderen helpen zich verder te ontwikkelen, stimuleren grenzen te verleggen, zichzelf te uiten, te oefenen met vaardigheden en de wereld om zich heen te verkennen op een veilige, laagdrempelige manier.


Maar daarvoor is méér nodig dan alleen een handpop. Het is niet de handpop die pedagogisch is, maar de manier waarop er met de handpop wordt omgegaan. In dit boek draait het om de vraag: "Hoe doe ik dat dan, hoe maak ik van de pop een hulpmiddel?"


"De handpop als pedagogisch hulpmiddel" is ontstaan naar aanleiding van alle ervaringen en kennis die ik jarenlang op heb mogen doen met het prachtige medium handpop binnen tal van werkvelden en pedagogische situaties. Ik hoop u met dit boek te kunnen inspireren en handreikingen te geven om zelf aan de slag te gaan met een handpop.


"De handpop als pedagogisch hulpmiddel" is een uitgave van Wonderbaarlijke Spiegels (www.helenmeurs.nl), in 2004 opgericht door Helen Meurs vanuit de wens, ervaring, kennis en vaardigheid rondom het interactief werken met de handpop te delen. Wonderbaarlijke Spiegels richt zich op de praktische en pedagogische toepassing van de handpop binnen de thuissituatie, de kinderopvang, het onderwijs, de zorg en de hulpverlening.


Het boek is in 3 varianten te bestellen:

Nederlandse versie 2020

Als PDF

€7,-

Nederlandse versie 2020

Als EPUB

€9,95

Engelse versie 2022

Als PDF

€7,-


Powered by