Over Mij

Voor mij als opvoeder is de handpop onmisbaar. Niet alleen omdat hij zoveel plezier oplevert en een instrument is waarmee ik actief vorm kan geven aan dat wat ik een kind mee wil geven. Maar vooral omdat ik door de handpop weer weet waarom ik zo graag voor en met kinderen werk.

De handpop heeft mijn leven verrijkt, als juf en opvoeder, maar ook zeker als mens

Ik ben Helen Meurs, ik ben juf, trainer en ontwikkelaar maar bovenal een dromer en een idealist. Ik zou willen dat elk kind het gevoel heeft zichzelf uit te mogen spreken, het gevoel heeft ertoe te doen en de kans krijgt om volledig tot bloei te komen. Mijn aandeel daarin is om kinderen te faciliteren, om hen handvatten aan te reiken en vaardigheden aan te leren waarmee ze hun eigen taal gaan ontdekken en gaan gebruiken, hun eigen identiteit ervaren en gaan omarmen.


De vraag die mij mijn hele leven al boeit, is de vraag ‘hoe kun je iemand kansen geven?’ Voor mijzelf was het niet vanzelfsprekend dat ik ging studeren, ik kom niet uit een milieu waarin dat gewoon was. Maar ik had het nodig om te blijven geloven dat ik later, als ik groot was, alles kon worden wat ik wezen wilde. Daarom ging ik studeren en werd ik juf. Daarmee kon ik een actieve bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van kinderen en hen vertellen welke kansen ze hebben. In 2006 verliet ik, na 3 burn-outs, het onderwijs en ging ik verder als ondernemer.


Als juf had ik in de handpop een fantastisch stuk gereedschap gevonden waar ik volop mee had geëxperimenteerd en waar ik mogelijkheden en kansen in zag die voor iedereen die kinderen had of ermee werkte interessant zouden zijn. Vanaf het moment dat ik ondernemer werd, heb ik non-stop met handpoppen gewerkt in verschillende sectoren, had ik de kans om mezelf bij te scholen, en veel uit te proberen met de volwassenen en kinderen die me bezochten. Dat leverde een schat aan informatie, kennis en ervaring op.


In 2020 ontstond daar de opleiding tot handpopcoach uit

Met een handpop heb je de mogelijkheden letterlijk in eigen hand, ik help je graag om die optimaal te benutten

In Een Notendop:

Ik ben:

Ik woon op Bonaire (Caribisch Nederland) en werk vooral online

Wat mijn aanpak uniek maakt is dat ik de pop bekijk vanuit het perspectief van het kind.

Het is geen poppenkast, geen poppenspel, geen rollenspel, ook geen therapie maar een relatiegerichte benadering, waarin niet ik het kind aanmoedig en uitdaag, maar mijn pop

Het uitgangspunt is steeds opnieuw de nieuwsgierigheid naar het kind en de wens om het beter te leren kennen. Mijn grootste uitdaging is om het kind te volgen vanuit een basishouding die niet invult, geen oordelen heeft en waarin alles er kan en mag zijn.


Werken met een handpop is geen kunstje maar een dynamisch gegeven waarin je steeds opnieuw kijkt naar:

De Situatie

Dat wat in de ene situatie werkt, hoeft dat in een andere niet te doen. Ik geef je geen recept wat altijd werkt, maar de ingrediënten die je zelf kunt mixen.

Het Kind

Een relatie opbouwen draait om kijken en luisteren naar een kind. Ik geef je de vragen en ingangen, jij combineert ze zodat ze passen bij een kind.

Het Doel

Met de juiste gereedschappen, komen doelen binnen handbereik. Ik leer je welke gereedschappen jouw pop kan gebruiken om te komen waar je wilt.

Jezelf

Jij bent uniek in de manier waarop je de pop inzet en wat je ermee wilt bereiken. Ik help je te komen tot een vorm die bij je past, die voor jou werkt.

Ik leer je geen standaardrecepten maar technieken en een manier van denken die je kunt combineren zodat er elke keer iets nieuws kan ontstaan en je per situatie kunt bekijken wat je nodig hebt om te komen waar je wilt.

Wat doe ik als handpopcoach?

De term ‘handpopcoach’ ontstond in 2019 toen ik een naam moest geven aan dat wat ik nou eigenlijk deed met een handpop. Ik werd vaak een poppenspeler genoemd, maar het doel van poppenspel is een ander doel dan mijn doel.


-Ik gebruik een pop om (meestal) kinderen uit te dagen tot deelname en contact.

-Ik werk actief aan de vriendschap tussen het kind en de pop en speel geen act.

-De pop in mijn aanpak is ook geen ’typetje’, hij moet juist zo herkenbaar mogelijk zijn voor het kind en passen binnen zijn belevingswereld.

-Mijn eigen aandeel in het spel is ook minimaal. Als ik met een pop speel, bemoei ik me (als volwassene en opvoeder) niet met het gesprek tussen het kind en de pop

-Ik ben zelf geen onderdeel van de activiteit. Ik bespeel de pop, maar ga (bewust) niet in dialoog met het kind of de pop tijdens het spel.


Het achtervoegsel ‘coach’ dekt de lading het best. De pop is erbij om ontwikkeling te stimuleren, om stappen voorwaarts te zetten. Bij de handpopcoach is die coachende rol dubbel-op: jij als bespeler coacht het kind, door dat wat je wilt dat het leert om te zetten in stappen waarmee het kind succes gaat behalen. En de pop coacht ook, door het kind spelenderwijs, en vanuit de rol van bemoedigend en steunend vriendje naar de volgende overwinning te begeleiden.


In mijn werk draait het om het bewust inzetten van de kracht van de pop waarbij mijn eigen rol op een andere manier ingevuld wordt dan de rol van de handpop.


Ik ben deze aanpak gaan uitdragen omdat de resultaten zo enorm positief zijn. Veel kinderen zijn gebaat bij de regelmatige aanwezigheid en de vriendschap met de pop, ze leren sneller en makkelijker, praten meer, zijn eerder bereid om eens wat uit te proberen en zijn positiever. Daardoor verandert het totale pedagogisch klimaat. Dat overkwam niet alleen mij, maar ook anderen die gingen doen wat ik al deed.


Dat mag je niet voor jezelf houden, vind ik. Dit is te mooi en te waardevol, dat moet je willen verspreiden onder zoveel mogelijk mensen.


Wie is mijn doelgroep?

Ik werk met ouders, grootouders en professionals. Met mensen uit de kinderopvang, met leerkrachten, met zorgverleners, groepsleiders, jeugdhulpverleners, kindercoaches en anderen die relatiegericht met een handpop aan de slag willen. Ik leer hen hoe ze via een handpop komen tot meer taal, meer contact, meer vertrouwen en veiligheid en een grotere betrokkenheid van het kind.


Ik pas de handpop op alle thema’s, ontwikkelingsgebieden, onderwerpen en problematieken toe. Bijna alles is mogelijk en blijkt steeds opnieuw een kwestie te zijn van het vinden van de juiste ingangen, de juiste zinnen, de juiste toon, de juiste woorden. Ik vind het nog steeds fantastisch om me daar over te buigen, mijn cliënten en cursisten te helpen bij het vinden van het juiste puzzelstukje zodat zij het op zijn plek kunnen leggen.


Waar ik vooral voor waak, is dat de pop in balans blijft, hij is geen opvoeder of therapeut en moet dat ook nooit worden. De luchtigheid die je bij een vriendje verwacht moet dus in alle onderwerpen die aangekaart worden, terug te vinden zijn. Ik ben geen voorstander van een pop die alleen verschijnt als er problemen zijn of er iets ‘zwaars’ besproken moet worden, die pop is uit balans. Met een pop die in balans is, heb je lol en kun je huilen, daar kun je ruzie mee maken, maar ook voor de gek houden, daar beleef je avonturen mee en word je door gesteund. Hij moet het allemaal hebben.


Ik werk ook met ouders en grootouders die de pop in hun thuissituatie toe willen passen en op een speelse manier in contact willen zijn met hun (klein)kind.


Wat kan ik voor je betekenen?

Je kunt bij me terecht voor:

-advies

-een training

-voor een maatwerk traject (bijvoorbeeld wanneer de handpop ingepast moet worden binnen een specifieke methode of een specifieke situatie)

-of omdat je zelf graag de handpopcoach in jouw organisatie wilt worden


Mail me gerust of plan een Zoom afspraak in mijn agenda in. Wat belangrijk is om te weten is dat ik vanaf Bonaire (Caribisch Nederland) en vooral online werk. Tijdens de Europese ochtenduren ben ik niet beschikbaar, in de avonduren daarentegen wel.


Warme groet,


Helen


Powered by