Refund And Returns Policy


Wanneer je je inschrijft voor een cursus, coaching of de opleiding**, geldt de NIET GOED – GELD TERUG garantie.Dit betekent dat wanneer je door mijn begeleiding of cursus niet verder komt in het werken met jouw pop, wanneer de oefeningen je niet helpen om stappen te zetten en mijn adviezen geen verbeteringen opleveren, je jouw geld terug krijgt*Ik sta in voor de kwaliteit van mijn trainingen en coaching. Ik weet dat mijn aanpak werkt en dat hij niet alleen mij heeft geholpen, maar ook duizenden anderen. Dat wat ik je aanbied, is getest in de praktijk.Als je start heb je geen ervaring met een handpop nodig (tenzij anders aangegeven), hebt geen spelervaring nodig, alleen enthousiasme voor de handpop en zin om van de handpop een hulpmiddel te gaan maken.Je hebt WEL een eigen handpop nodig. Zonder handpop kan ik je niet begeleiden.


WANNEER KUN JE DE NIET GOED- GELD TERUG GARANTIE CLAIMEN?*Je kunt jouw inschrijfgeld claimen, als:je alle lessen hebt gevolgd, en alle oefeningen hebt gedaan, en jouw vragen hebt voorgelegd, en de daaruit voortvloeiende adviezen hebt opgevolgd en dan nog geen vooruitgang boekt.
stuur een mail naar helen@helenmeurs.com als je jouw inschrijfgeld terug wilt, zodat we je aanvraag af kunnen handelen.


**Voor de opleiding tot handpopcoach geldt: wanneer je er in de eerste 30 dagen achter komt, dat de opleiding toch niet bij je aansluit of niet aan jouw verwachting voldoet, kun je kosteloos annuleren en krijg je je de al voldane betalingen terug.


ENGLISH VERSION:

When you sign up for a course, coaching, or training program, the NOT SATISFIED – MONEY BACK guarantee applies.This means that if my guidance or course does not help you in working with your puppet, if the exercises do not help you make progress, and if my advice does not lead to any improvements, you can get your money back*.I stand for the quality of my training and coaching. I know that my approach works, not just for me, but for thousands of others as well. What I offer has been tested in practice.No prior experience with a hand puppet is required when you start (unless otherwise stated). You do not need any prior experience in playing, only enthusiasm for the hand puppet and a desire to turn it into a tool.You DO need your own hand puppet. Without a hand puppet, I cannot guide you.


WHEN CAN YOU CLAIM THE MONEY BACK GUARANTEE?

*You can claim your registration fee if:– You have attended all lessons.
– You have completed all exercises.
– You have asked your questions.
– You have followed the resulting advice.
– And still make no progress.Send an email to helen@helenmeurs.com if you want your registration fee refunded, so we can process your request.


**For the training program to become a hand puppet coach: If within the first 30 days you find that the training does not suit you or meet your expectations, you can cancel it for free and get a refund for any payments already made.


Powered by