Hier sta ik nu- startpunt masterclass

Deze vragenlijst is bedoeld om duidelijk te krijgen wat jouw huidige situatie is m.b.t. het werken met je handpop. Vul bij elke vraag in wat nu op jou van toepassing is.

Naam

Waar sta je nu?

Met de volgende vragen wil ik een beeld krijgen van jouw situatie en waar je de nadruk op wilt leggen tijdens de masterclass.
Wat wil je na de masterclass kunnen met jouw pop? Probeer dit zo specifiek mogelijk te benoemen. Niet: 'ik wil dat mijn pop tot leven gekomen is', maar: 'ik wil het hoofd, het lijf en de handen van mijn pop vloeiend kunnen bewegen en een karakter voor mijn pop bedacht hebben waar de kinderen waarmee ik werk zich in kunnen herkennen."
menspop, sokpop, poppenkastpop, dierpop, pop bij de methode, zelfgemaakte pop, etc.
Met hoeveel kinderen werk je op hetzelfde moment?
Wat zijn je obstakels en belemmeringen? Wat loopt er nog niet zoals je wilt?
Beschrijf de situatie en/of wat er gebeurt waardoor je dichtslaat of de activiteit stagneert.
Beschrijf hoe die er uit ziet.

Hoe vaardig met je pop voel je je op dit moment?

Ik heb ook een paar vragen over je vaardigheden in het werken met de handpop. Vul ze naar waarheid in zodat ik kan bepalen welke punten ik mee moet nemen in de begeleiding.
Ik ben tevreden met wat ik kan m.b.t. het hoofd.
Zeer mee eensMee eensNeutraalOneensZeer oneens
Ik ben tevreden met wat ik kan m.b.t. het gebruik van de handen.
Zeer mee eensMee eensNeutraalOneensZeer oneens
Ik ben tevreden met wat ik kan m.b.t. het tonen van emoties door mijn pop.
Zeer mee eensMee eensNeutraalOneensZeer oneens
Ik ben tevreden met de stem die mijn pop heeft.
Zeer mee eensMee eensNeutraalOneensZeer oneens
Ik ben tevreden over het karakter dat ik mijn pop heb gegeven.
Zeer mee eensMee eensNeutraalOneensZeer oneens
Ik ben tevreden over de manier waarop ik mijn pop in zet t.b.v. de doelen die ik bereiken wil met mijn (een) kind(eren)
Zeer mee eensMee eensNeutraalOneensZeer oneens
Welke vaardigheden wil je op korte termijn verbeteren?
Welke vaardighe(i)d(en) maken je onzeker of belemmeren je in het gebruik van je pop? Meerdere antwoorden mogelijk.
Welke inhoudelijke onderwerpen in dit rijtje zijn voor jou belangrijk?
Kruis ze aan.
en in dit rijtje?
Kruis ze aan
Ik vraag dit om helder te krijgen waar je de meeste behoefte aan hebt.
Beschrijf waar je hulp bij wilt, dat hoeft niet hetzelfde antwoord te zijn als bij de vorige vraag.
Wat heb je dan geleerd en wat kun je dan met jouw pop binnen de situatie waarin je jouw pop wilt gebruiken?
Gebruik dit vak wanneer je jouw antwoorden wilt toelichten of meer wilt nuanceren. Gebruik dit vak ook wanneer er, voor jouw gevoel, vragen ontbreken.

Dit waren mijn vragen

Dank je wel voor het invullen, ik ga jouw antwoorden en wensen verwerken in een masterclass voorstel en laat je binnen 48 uur weten hoe het programma er uit kan komen te zien. Als je je daarin kunt vinden, gaan we samen aan het werk.
Scroll naar boven