Boek je nu, dan krijg je dit er als bonus bij:

GRATIS: Toegang tot de Puppet Power Toolkit t.w.v. €7,- met o.a.:

  • Van Spelen naar Werken met een handpop
  • Een voorleesactiviteit met een handpop, wat kan de handpop doen?
  • Taalstimulering bij peuters en kleuters d.m.v. een handpop, hoe ziet dat er uit?
  • Praktische tips voor het gebruik van de handpop in de groep (deel 1 en 2)
  • Versjes voor Peuters en Kleuters
  • 25 Poppen die je kunt maken van kosteloos materiaal
  • Artikelen die gepubliceerd in vakbladen
  • en meer

Afrekenen, Downloaden en Spelen maar....

Disclaimer

Dit activiteitenboek is bedoeld als een hulpmiddel voor het organiseren van taalactiviteiten met een klaspop. Dit boek is géén cursus en biedt géén basistechnieken voor het spelen met de handpop.

Indien de activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden door het ontbreken van een handpop of door een gebrek aan vaardigheden om met de handpop te spelen, kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade of teleurstelling. Bij het aanschaffen van dit activiteitenboek accepteert u deze voorwaarden.


Copyright

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit activiteitenboek mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Dit boek is bedoeld voor persoonlijk gebruik door de koper en mag niet worden ingezet voor commerciële doeleinden zonder expliciete goedkeuring.